Visie

Visie

Het werken op het lab verbeteren met zinvolle innovaties.

Visie

Missie

Elke dag met  passie onze klanten ondersteunen, door middel van het leveren van correcte, passende en accurate service door betrokken medewerkers. Waar wij meedenken en innoveren ten gunste vaneen sterke en duurzame relatie met onze klant, hetgeen een optimaal, kosten efficiënt en hoogwaardige toepassing tot stand brengt op het gebied van laboratorium technologie.

Milieubeleid

Het Milieubeleid van Bronson is integraal onderdeel van het algemeen beleid van de organisatie. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en richten ons met name op het terugdringen van onze milieubelasting door een verantwoord gebruik van energie, grond-, hulpstoffen en een minimale belasting van: bodem, water, lucht en onze leefomgeving. Het afval binnen Bronson wordt derhalve ook gescheiden zodat een correcte afvoer kan plaats vinden. Bronson spant zich constant in om de milieurisico’s van onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te reduceren en het milieu managementsysteem continu te verbeteren door:

De milieuaspecten van onze activiteiten, producten en diensten, die in wisselwerking met het milieu kunnen staan, inzichtelijk te hebben.

Rekening te houden met de milieuaspecten van onze leveranciers.

Onze medewerkers te voorzien van de juiste middelen, kennis en vaardigheden
zodat zij in staat zijn op een milieuverantwoorde wijze te handelen, ook bij eventuele calamiteiten.

De uitvoering van onze activiteiten te controleren door middel van metingen, monitoring, audits en inspecties. Afwijkingen door middel van correctieve maatregelen te verhelpen en herhaling in de toekomst door middel van preventieve maatregelen te voorkomen.