‘Hele tender business is een farce’

‘Hele tender business is een farce’

De aanbestedingscultuur gaat oneerlijke concurrentie en corruptie tegen, maar maakt ook dat leveranciers zich minder kunnen onderscheiden op kennis en kwaliteit. De focus verschuift naar prijs in de hedendaagse tender business. Gebruikers zijn de dupe, stelt algemeen directeur Arno Wouters van Bronson Incubator Services.

 

Onderzoeksgebouwen worden steeds groter en complexer. Er worden enorme investeringen gedaan in multidisciplinaire faciliteiten. De aanschaf van apparatuur, die al snel in de tonnen loopt, gaat via (internationale) aanbestedingsprocedures. Waar de tender business primair bedoeld is om in gezonde concurrentie te kunnen kiezen voor de beste leverancier in de markt, blijkt in de praktijk de prijs vaak bepalend. Onder druk van krappe begrotingen zijn inkopers geneigd te kiezen voor de goedkoopste oplossing. Kennis, kwaliteit en service lijken het kind van de rekening. Te veel focus op prijs in dit soort grote aanbestedingen kan leiden tot knelpunten in de installatiefase, disfunctionerende systemen en technische problemen na de ingebruikname van het lab.

Goedkoop is dan duurkoop, stelt Arno Wouters nuchter vast: “Als gebouwen complexer worden, worden de contracten dat ook. Alles staat onder prijsdruk, dus worden keuzes gemaakt om marges te behouden. Flowkasten zijn daarin vaak een sluitstuk. Er wordt daardoor niet altijd voor A-materialen gegaan. Het criterium is of het voldoet aan de functionele specs, dan is het goed genoeg. Als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt, dan heb je het in tenders vaak lastig. Je kunt geen Ferrari leveren voor de prijs van een Opel.”

“Ik zie aan de hele tender business meer negatieve dan positieve kanten. Het haalt de vrijheid bij de gebruiker weg gesprekken te voeren met leveranciers om keuzes te maken voor die apparatuur die de juiste specs biedt en waarvoor ook de juiste service wordt geboden. Tijdens de tender kan er geen contact zijn met de opdrachtgever. Iedereen zegt: we willen kwaliteit, maar onderaan de streep is prijs vaak toch de doorslaggevende factor. Valt de keuze op Aziatische producten, dan kun je niet eens je toegevoegde waarde bewijzen. Nee, die hele tender business is een farce!”

“Een voorbeeld?” Denkt kort na. “Wij hebben een oplossing om flowkasten met H2O2 volledig te decontamineren. De kast zelf en alle filters, inclusief het plenum via een speciale koppeling aan de bovenzijde. Moet je wel even met een trapje bij, maar dan is-ie na een paar uur 100% gedecontamineerd. Een ander zegt: ik kan dat ook, gewoon simpel via de zijkant. Tja, die kast is in onderdruk, dus zo kom je alleen bij het werkblad en de onderzijde. Zo decontamineer je niet volledig, maar weet de gebruiker veel? Of er wordt een kast aangeboden zonder onderstel, wandcontactdozen en wandkranen. De opdrachtgever leest dit vaak niet. Die leverancier kan zo natuurlijk goedkoper leveren, maar na de installatie moet de opdrachtgever een nieuwe offerte aanvragen voor al die ontbrekende zaken. Daarmee wordt de concurrent dus veel duurder. Maar de opdracht is weg!”

Als uitwas van de tender business noemt Wouters dat ook installatie-technisch niet altijd de meest deskundige partijen worden aan-getrokken, wel de goedkoopste. Dat leidt tot fouten in de bouw, vertragingen en oplopende kosten in de eindfase. “Je komt in projecten jonge technici tegen die net van school komen en geen idee hebben hoe een luchtinstallatie aangelegd of ingeregeld moet worden. Ze maken ook niet de link met de apparatuur die er komt te staan, zien een zuurkast en een microbiologische veiligheidskast als een en hetzelfde apparaat. Er wordt verkeerd gekoppeld en gedimensioneerd. Dat wordt nadien door ons wel weer opgelost, maar gaat niet zonder slag of stoot.”

Hoe dan wel?

“Daarom vraag ik altijd om ons al in de ontwerpfase aan tafel te laten komen. Ik bied dat vrijblijvend aan. Maak gebruik van onze expertise, zodat je in de basis direct goed zit met je ontwerp. Ga je daar de mist in, dat wordt dat meegenomen in het nieuwe bestek. Komt het steeds terug in revisies en gaat het een eigen leven leiden. Met zoveel partijen in het proces vallen ook de andere ketens om. Dat kan beter. Door aan de voorkant wat extra’s te doen, voorkom je het oplossen van problemen aan de achterkant.

Tender business

Bron: www.labinsights.nl

Download het artikel: Hele tender Business is een farce